Bakanteng Puso

Tanda ko pa hanggang ngayon
Kung paano nawala bigla
Ang pag-ibig mo sa akin
Kasabay ng paglitaw
Ng mga dahilan
Na walang kabuluhan

Ang pinahalagahang sagisag
Ng pag-ibig nating dalawa
Binalot mo sa apoy
Ng iyong mga kasinungalingan
Tinawag ang sarili na malaya
Kinalimutan ang pinangakong
Habambuhay tayong dalawa

Continue reading

Advertisements

For eternity.

Tonight, I feel like dancing with you.
I’d walk to your table
From across the hall
To hold your delicate hand
And ask you for a dance

Together holding hands
On the ballroom floor of petals
Illuminated by glitters and faint lights
With a lovely melody echoing around the hall
Singing about my everlasting love for you

Continue reading

Far Too Late

Today, I saw you outside our window
And a decade worth of memories
Flashed before my eyes
Haunted by a single question
That our minds cannot erase
Still wondering who gave up
And left the other falling
Waiting for too long
For the perfect time to come
Which almost came,
But was never caught
By the coward souls
With fragile hearts
Who never even tried;
Nor ever risked their lives.

Continue reading

The Damsel

I’ve been dreaming a lot about you lately
Us, together
Having walks at the park
And trips to the museum
Staying at the penthouse
Swimming in a pool
Kissing like you never want to wake me up

We take a ride at a galleon heading to the place
Where all dreams do come true
I hold onto your waist
As we sail towards the east
Where the sun rises
And another day begins

I look into your eyes
And you look into mine
I’ve always known you’d look so beautiful
Even when I close my eyes

Continue reading

Avenida

Nakilala ko siya, isang gabi
At kinilala niya ako
Hinila niya ang aking kamay
At saka ako dinala sa kaniyang santuwaryo
Tahimik ang gabi
Bahagyang nakapalibot sa kuwarto ang liwanag na singhina ng kandilang kumikislap
Pinapasok niya ako at inimbitahang umupo
Sa kaniyang silid na walang upuan — kundi, higaan
Dito ko na lang daw muna palipasin ang gabi
Habang pinagsasawaan ko ang kaniyang mapupulang mga labi
Continue reading